Algemene praktijkinfo en afspraken

Openingstijden

Elke werkdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Adres

Lodewijk Pincoffsweg 82
3071 AS  Rotterdam (Feijenoord)

De praktijk is bereikbaar met
Tram 20, 23 en 25 halte L. Pincoffsweg
Bus 66 halte Vrij Entrepot

Voor het geval u met de auto komt dient u er rekening mee te houden dat het betaald parkeren is van 9.00 tot 18.00 uur.

Route

Om de praktijkvoering voor u zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u een aantal zaken in acht te nemen:

Afspraken maken

Afspraken kunnen de gehele dag van 8.00 tot 16.00uur (behalve tussen 10.00 – 10.30uur) telefonisch gemaakt worden via de assistente op het nummer van uw huisarts.
De voorkeur gaat uit dat u telefonisch óf online een afspraak maakt. Klik hiervoor de praktijk aan van uw huisarts. Indien dit niet mogelijk is dan kan er ook aan de balie een afspraak gemaakt worden maar dit heeft niet de voorkeur.

Tevens kunt u online afspraken inplannen via mijngezondheidheid.net met DigiD en kunt u uw medisch gegevens inzien(zie homepage).

Wanneer u het nummer van uw huisarts belt krijgt u een keuzemenu. U kunt kiezen voor

9.  Spoedlijn. Dit is voor levensbedreigende situaties. Voor spoed kunt u ook rechtstreeks  bellen met het nummer 010 4864983.

 1. Receptenlijn. Hier kunt u uw recepten inspreken 24/7. Indien u dit vóór 11.00 inspreekt dan kunt u de recepten de volgende werkdag ophalen.
 2. De assistente. Bij de assistente kunt u terecht voor uitslagen, visite aanvraag, contact met de huisarts, afspraak inplannen voor het spreekuur, medisch advies, vraag over recepten e.d.

De lijn wordt veel gebeld en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Het kan zijn dat de assistente informeert naar de aard van uw klacht. Dit is om de ernst en de tijd in te schatten die nodig is voor uw klacht.
Voor alle duidelijkheid: de assistente heeft een medisch beroepsgeheim zoals een arts.

Er wordt per afspraak 10 min gereserveerd. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben is het verstandig om dit te melden bij het maken van de afspraak.

Wij vragen u, indien u verhinderd bent, de afspraak af te zeggen. Wij kunnen dan een andere patiënt de afspraak aanbieden. Probeert u ook op tijd aanwezig te zijn, het spreekuur loopt in principe op tijd. Wij streven ernaar wachttijden zo veel mogelijk te beperken.

Tussen 10.00 en 10.30 uur is er werkoverleg, de praktijk is voor spoedgevallen bereikbaar via de spoedlijn

Aanvraag visite

Visite kunt u aanvragen vóór 10.00uur i.v.m. de planning. De voorkeur , indien mogelijk, is dat u op de praktijk komt omdat er betere onderzoeks – en behandelmogelijkheden zijn.
Visites ( behalve spoedvisites) die later aangevraagd worden kunnen niet (altijd) dezelfde dag plaatsvinden.

Telefonische consulten

Telefonische consulten dient u vóór 10.00u aan te vragen i.v.m. de planning. De huisarts zal u tussen 11.30 en 12.30uur terug bellen.

 

Aanvraag recepten

U kunt op verschillende manieren uw herhaalrecepten bestellen

 • Tijdens kantooruren via de huisartsenlijn ( via het telefoonnummer van uw huisarts en dan keuze 1)
 • 24/7 via het rechtstreekse nummer 010 2900356
 • 24/7 via “www.mijnGezondheid.net” met DigiD ( via de externe link onderin op de homepage)
 • 24/7 via deze website. Onder het kopje “informatie” ziet u “herhaalrecepten”. Hier kunt u maximaal 10 recepten per keer bestellen.
 • De voorkeur voor het aanvragen van herhaalrecepten gaat naar één van de bovenstaande methodes. Indien dit niet mogelijk is of het lukt niet,  dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente. Het liefst  niet  via de assistente aan de balie vanwege de drukte.

 

Spreekuren

Spreekuren bij de huisarts en POH zijn uitsluitend op afspraak.

De assistente heeft dagelijks een inloopspreekuur in de ochtend van 8.30 – 9.00uur en in de middag van 15.00 – 15.30uur.
U kunt op dit spreekuur terecht voor kleine medische handelingen zoals

 • het geven van injecties
 • wratjes aanstippen (minder dan 5)
 • hechtingen verwijderen
 • kleine wondcontrole

Er is ook een afsprakenspreekuur bij de assistente. Op dit spreekuur kunt u terecht voor:

 • wondverzorging bij gecompliceerde en/of grote wonden
 • uitspuiten van oren
 • bloeddruk meten
 • uitstrijkjes maken
 • vernevelen
 • ECG
 • controle van bloedonderzoek ( CRP, HB, glucose )
 • longfunctie bepaling

Urine onderzoek

U kunt op iedere werkdag urine inleveren tussen 8.00 en 10.00uur in de ochtend bij de assistente voor onderzoek of zwangerschapstest.
Indien u urine inlevert voor het vaststellen óf uitsluiten van een blaasontsteking dan vult u een vragenlijst urine onderzoek in. Klik hier om de vragenlijst urine onderzoek te openen.
Voor het vaststellen of uitsluiten van zwangerschap betaalt u E 10,00.

.

Bloedprikken

Op alle werkdagen tussen 8.00 en 10.00uur is er de mogelijkheid om bloed te prikken of om materiaal af te geven bij de STAR-MDC op de praktijk.

Spoed overdag

Het spoednummer tijdens kantooruren is: 010 4864983
Dit nummer kunt u gebruiken als er een medisch spoedgeval is. U krijgt dan voorrang op het overige telefoonverkeer.
Onterecht gebruik ervan wordt direct afgekapt.

Waarneming avond/nacht/weekend

Voor waarnemingen buiten kantooruren zijn wij aangesloten bij de HAP Zuid
Het dienstnummer is 010 2909888.
Tussen 17.00 en 08.00 uur en in de weekeinden kunt u op dit nummer de assistente van de Huisartsenpost Zuid bereiken voor medische spoedgevallen.