Inschrijven bij een verzekering

In Nederland is elke burger verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Iedere zorgverzekeraar is verplicht iemand te verzekeren voor het basispakket.

Elke verzekerde kan zich inschrijven bij (slechts) 1 huisarts. Als u zich bij ons inschrijft moet u zich dan ook afmelden bij uw vorige huisarts. Dit hangt samen met het nieuwe zorgstelsel en de honoreringsstructuur sinds 2006. De huisarts ontvangt voor uw inschrijving een vast tarief en een aanvullend bedrag per contact. De tarieven voor huisartsenzorg vindt u hier.

Bij inschrijving vragen wij u uw verzekeringspapieren te tonen. U hoeft aan uw verzekering niet door te geven wie uw huisarts is. Dat doen wij.

Inschrijfformulier

De zorg van de huisarts wordt volledig vergoed via uw basisverzekering zonder eigen risico. Dit geldt echter niet voor alle medicatie die u krijgt voorgeschreven of voor onderzoeken die voor u worden afgesproken (bijv. bloedprikken).

Als u zich bij een van onze praktijken inschrijft moet u verzekerd zijn. Indien u dat niet bent kunnen wij u alleen eenmalig behandelen tegen contante betaling en kan u zich niet inschrijven als vaste patiƫnt.

De tarieven voor huisartsenzorg vind u hier