Over ons

Praktijkregels & Afspraken

Een huisartsenpraktijk kan heel erg druk zijn. Vooral in een pand waar drie huisartsenpraktijken samenwerken. Iedere dag werken 4 huisartsen, 5 assistenten, een verpleegkundige, een praktijkmanager en diverse paramedici in onze praktijk.

Om de praktijkvoering voor u zo efficient mogelijk te laten verlopen vragen wij u een aantal zaken in acht te nemen:


Afspraken kunnen de gehele dag van 8.00 tot 17.00u (behalve tussen 10-10.30u) telefonisch gemaakt worden via onze assistente op het telefoonnummer van uw arts. Tevens kunt u on-line afspraken inplannen via mijngezondheidheid.net (zie homepage).


Visites en telefonische consulten dient u vóór 10.00u aan te vragen i.v.m. onze planning. Visites en telefoontjes die later aangevraagd worden kunnen niet (altijd) dezelfde dag plaatsvinden.


Verhindering Wij vragen u, indien u verhinderd bent, de afspraak af te zeggen. Wij kunnen dan een andere patient een afspraak aanbieden. Probeert u ook op tijd aanwezig te zijn: het spreekuur loopt in principe op tijd. Wij streven ernaar wachttijden zo veel mogelijk te beperken.

Om wachttijden te voorkomen en u zo goed mogelijk te helpen, kan slechts 1 klacht per afspraak behandeld worden. Indien u
2 klachten heeft of een klacht die meer tijd vraagt, moet u dit aangeven bij de assistente. Zij zal kijken of het mogelijk is een
dubbele afspraak in te plannen. Indien de tijd ontoereikend blijkt kan de arts u vragen terug te komen om uw andere klacht(en)
te bespreken.